Solutions

Solutions

AGHRM เป็นโซลูชั่นระบบ cloud ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นตัวช่วยในการจัดการงานส่วนของ HR ทั้งการจ่ายเงินเดือน ตอกบัตรเวลาเข้าออกงาน การชำระเงินคืนให้กับพนักงาน การอนุญาตลางาน การเทรนพนักงาน และการวางแผนพัฒนาซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับตลาด ASEAN โดยเฉพาะ

การดำเนินงาน HR

ความเป็นทีม

หนึ่งในวิธีที่จะสามารถพัฒนาและยกระดับองค์กรคือการทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ในทางกลับกัน การทำให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับองค์กรประกอบไปด้วยทีมหลายทีมและมีออฟฟิศอยู่หลายแห่ง

การลางาน

AGHRM Leave จะทำให้พนักงานในองค์กรสามารถยื่นคำร้องขออนุญาตลางานได้ทางออนไลน์ โดยที่หัวหน้าที่รับผิดชอบพนักงานดังกล่าวจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเพื่อตอบกลับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการลา ระบบเป็นรูปแบบปฏิทินคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถบันทึกและเตือนวันสำคัญเช่นวันครบรอบปีงบประมาณ รวมถึงแจ้งสิทธิ์ลาหยุดทั้งหมดของพนักงาน

การเบิกเงินคืน

AGHRM Claims ช่วยให้พนักงานส่งคำร้องเรียนการเบิกเงินคืนต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนเอกสารให้ยุ่งยากและเสียเวลา เพียงแค่พนักงานถ่ายภาพหลักฐาน ใบเสร็จ จากโทรศัพท์มือถือและอัปโหลดไฟล์ขึ้นระบบเพื่อรอการประมวลผล

การจ่ายเงินเดือน

AGHRM Payroll ช่วยในการดำเนินงานจ่ายเงินเดือนตามกฏหมายในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังช่วยคำนวณต้นทุนโปรเจ็คและจัดทำรีพอร์ทการจ่ายเงินเดือนของแต่ละภูมิภาค

การจัดการแรงงาน

AGHRM Attendance คือระบบการจัดการแรงงานและตรวจสอบเวลาเข้าออกงานที่จะช่วยให้องค์กรวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และวางกฎเกณฑ์การทำงานหรือบริหารชั่วโมงกะของการทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จากงานที่มีประสิทธิภาพมากสูงสุด พนักงานสามารถตอกบัตรเวลาเข้างานได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือหรือใบหน้า ณ สถานที่ทำงานเลยหรือสแกนใบหน้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือเมื่อพนักงานต้องทำงานนอกสถานที่

การบริหารบุคลากรที่มี
ความสามารถ

องค์กรจะเติบโตได้เมื่อ ‘บุคลากรที่มีความสามารถ’ ขององค์กรนั้นๆได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีและได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ AGHRM Performance จะช่วยให้องค์กรมองเห็นว่าใครเป็น ‘Talent’ หรือบุคลากรที่มีความสามารถ โดยการบริหารและติดตามการทำงานของบุคลากรให้บรรลุไปในทางเดียวกับเป้าหมายภาพรวมขององค์กร, ทีม และเป้าหมายส่วนตัวของบุคลากร