นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ AGHRM ซึ่งรวมไปถึง AG Net Pte Ltd. และบริษัทในเครือด้วย การประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงข้อมูลที่ AGHRM เก็บ เกี่ยวกับลูกค้าในฐานะผู้เยี่ยมชม AGHRM.com หรือเว็บไซต์อื่นๆของ AGHRM ที่เชื่อมโยงกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีที่ AGHRM จะใช้กับข้อมูลที่ได้รับมา และผู้ใดบ้างที่ AGHRM จะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้

บริการ AGHRM HR Cloud
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ HR Cloud ลูกค้าสามารถโหลดข้อมูลมาใช้ในบริการได้ AGHRM จะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า เว้นแต่ข้อมูลที่ระบุในสัญญาระหว่าง AGHRM กับลูกค้า หรือถูกเรียกร้องให้แสดงข้อมูลจากหน่วยงานกฎหมาย

หากท่านเป็นผู้ใช้บริการ AGHRM ข้อมูลการใช้งานของ AGHRM ของท่านจะถูกควบคุมและเป็นไปตามนโยบายขององค์กรของท่าน กรุณาส่งคำถามส่วนตัวของท่านหรือข้อข้องใจแก่นายจ้างของท่านหรือผู้ดำเนินงาน AGHRM ขององค์กรท่าน

วิธีที่ AGHRM ใช้ข้อมูล
การเก็บข้อมูล
ลูกค้าหรือองค์กรของลูกค้าสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับ AGHRM เช่น ชื่อ อีเมล ข้อมูลบริษัท ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

AGHRM หรือ ผู้ให้บริการ AGHRM สามารถใช้ Technology ในการติดตามจาก Website เพื่อสังเกตกิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ การตั้งค่า ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลเครือข่ายอื่น ๆ (เช่น IP Address) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบน Website และบริการของ AGHRM ทาง AGHRM สามารถใช้ไฟล์ Log หรือ Technology ที่คล้ายคลึงกันในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ลูกค้าดู ลิงค์ที่ลูกค้าคลิก และการกระทำอื่น ๆ ที่ลูกค้าได้กระทำระหว่างเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ หรืออีเมลของ AGHRM

เมื่อลูกค้าเลือกที่จะใช้ Application บนมือถือของ AGHRM แล้ว ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ของลูกค้าเช่นภาพถ่ายหรือข้อมูลตำแหน่ง Geolocation ของลูกค้าเพื่อช่วยให้การทำงานบาง Function สอดคล้องกับการตั้งค่าของอุปกรณ์ของลูกค้า

การใช้งาน

ในบทนี้จะอธิบายถึงบางส่วนของวิธีการที่ AGHRM ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของ AGHRM โปรดทราบว่าอาจมีการนำข้อมูลนั้นไปใช้งานอื่น ซึ่งทาง AGHRM จะแจ้งแก่ลูกค้าเมื่อเก็บข้อมูลนั้น ๆ มา AGHRM จะนำข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้ามาใช้งานเพื่อให้บริการในส่วนของ Website Solution และการให้ความช่วยเหลือจาก AGHRM หากลูกค้าส่งข้อมูลให้ AGHRM ผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ AGHRM จะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าให้มาเพื่อตอบสนองแก่คำร้องขอของลูกค้า

ข้อมูลของลูกค้าอาจถูกนำไปใช้เพื่อการปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของ AGHRM รวมถึง AGHRM อาจนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือเอาไปใช้ในการป้องกัน ตรวจจับ บรรเทา หรือใช้ในการสืบสวนปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการฉ้อโกงหรือกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ

การเปิดเผยข้อมูล

AGHRM อาจเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทในเครือ AGHRM และบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือผู้จำหน่ายร่วมสัญญาที่ให้บริการในนามของ AGHRM บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลที่ทาง AGHRM เปิดเผยแก่พวกเขาตามข้อกำหนดและคำสั่งของ AGHRM เท่านั้น

AGHRM อาจกระทำการเหล่านี้โดยผู้เดียว หรือทำร่วมกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการ หรือหุ้นส่วนคู่ค้า ; Webinar (การสัมนาผ่าน Website), Event, เอกสาร White Paper สำหรับการ Download, หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AGHRM ซึ่งทาง AGHRM อาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อและความสนใจของลูกค้าแก่บุคคลที่สามที่ได้รับการอนุมัติให้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับ AGHRM

เมื่อลูกค้าเข้าร่วม Event (ทั้งเป็นงานที่ AGHRM เป็นผู้สบันสนุนหรือเป็นงานที่ AGHRM เข้าร่วมในฐานะผู้ขาย) แล้วต้องมีการสแกน แท็กป้ายชื่อของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะถูกแชร์กับ AGHRM และคู่ค้าใด ๆ หรือบุคคลที่สามที่ร่วมงาน รวมไปถึงบุคคลหรืออัตลักษณ์นิติบุคคลที่ให้การสนับสนุนลูกค้าได้เข้าร่วม Event ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าถูกสแกนแท็กป้ายชื่อในการประชุมที่ AGHRM เป็นผู้จัด ทั้ง AGHRM และ Co-Presenter จะสามารถเข้าถึงข้อมูลว่าใครเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้บ้าง และอาจติดตามบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ หากลูกค้าไม่ต้องการให้ AGHRM หรือคู่ค้าของ AGHRM เข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีนี้ กรุณาอย่าให้แท็กป้ายชื่อของลูกค้าถูกสแกน เพราะหากแท็กป้ายชื่อของลูกค้าถูกสแกนโดยบริษัทคู่ค้าหรือบุคคลที่สามในงาน ข้อมูลของลูกค้าจะถูกควบคุมตามนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดงาน

AGHRM อาจเปิดเผยข้อมูลหาก AGHRM เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในการ (ก.) ทำให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือทำตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข.) คุ้มครองและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ AGHRM (ค.) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Website และ/หรือ (ง.) กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ AGHRM หรือผู้อื่น

หาก AGHRM เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่นการรวมกิจการ ถูกซื้อกิจการโดยองค์กรอื่น หรือขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของ AGHRM ข้อมูลของลูกค้าอาจเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถูกถ่ายโอนไป

เทคโนโลยีการติดตามและการทำโฆษณาเพื่อสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย

AGHRM หรือ ผู้ให้บริการ AGHRM อาจสังเกตกิจกรรม การปฏิสัมพันธ์ การตั้งค่า และข้อมูลการทำธุรกิจของลูกค้า รวมไปถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอื่น ๆ (เช่น IP address) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของ AGHRM ซึ่งอาจมีการรวบรวมและเก็บข้อมูลดังกล่าว และนำข้อมูลเหล่านั้นไปรวมกับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่ลูกค้าให้กับ AGHRM

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวของ AGHRM

Cloud Platform ของ AGHRM อนุญาตให้คู่ค้าและนักพัฒนาโปรแกรมสามารถสร้าง Application โดยอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของ AGHRM ซึ่งก่อนที่จะใช้ Application ดังกล่าว กรุณาอ่านและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการ

Application บนมือถือ

เมื่อลูกค้าเข้าใช้งาน Application บนมือถือของ AGHRM ทาง AGHRM อาจได้รับข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้บนอุปกรณ์ดิจิตอลของลูกค้า เพื่อใช้ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ Application AGHRM จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งมอบคำขอในการใช้งาน การปรับปรุงพัฒนา Application บนมือถือของเรา การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้าร่วม Event เช่นการให้ตารางเวลา Event และข้อมูลในการติดต่อกับผู้ร่วม Event ตัวอย่างเช่นเมื่อลูกค้าใช้งาน Application บนมือถือของ AGHRM ทางบริษัทอาจเข้าถึงกล้องบนมือถือของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถ Upload รูปถ่ายจากการใช้งานผ่านมือถือ

ความปลอดภัย

AGHRM ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมทั้งเชิงกายภาพและเชิงตรรกะ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย ถูกโจรกรรม นำไปใช้ในทางที่ผิด การถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ และการถูกดัดแปลงหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน หรือการอนุญาตใช้งานในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงรหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน เพื่อการปกป้องตัวลูกค้าและข้อมูลของลูกค้า ทาง AGHRM อาจระงับการเข้าใช้งานจากเว็บไซต์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อรอการตรวจสอบหากสงสัยว่ามีการละเมิดข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

การเก็บรักษาข้อมูล

AGHRM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตราบใดที่ยังจำเป็นในการให้บริการลูกค้า หรือรักษาไว้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายของ AGHRM เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ และเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงกัน ข้อมูลใดที่เข้าสู่การให้บริการของ AGHRM จะถูกเก็บรักษาไว้ตามข้อตกลงระหว่างลูกค้าของ AGHRM และ AGHRM

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

AGHRM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะถูกประกาศบน Website และลิงค์มายังหน้านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะระบุถึงข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกปรับปรุง บริษัทขอให้ลูกค้าคอยเข้ามาตรวจดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ ๆ เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือไม่ สำหรับผู้ใช้งานใหม่ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศ แต่สำหรับผู้ใช้งานเดิม การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่มีการประกาศ

กฎหมายสากลว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดย AGHRM อาจถูกจัดเก็บและประมวลในสิงคโปร์หรือประเทศอื่น ๆ ที่ AGHRM, บริษัทในเครือของ AGHRM, บริษัทสาขาย่อยของ AGHRM หรือบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการดำเนินงานกับผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ เมื่อลูกค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ AGHRM จะถือว่าลูกค้าให้การยิมยอมในการประมวลและโอนถ่ายข้อมูลนั้น ๆ ภายในประเทศสิงคโปร์และประเทศอื่นรอบโลก บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น