ความร่วมมือกันระหว่าง mcframe และ AGHRM

Concept

 • mcframe GA  คือ ระบบ ERP (Sales, Purchase, Inventory, Accounting) ซึ่งระบบ AGHRM มีระบบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือน เมื่อเชื่อมต่อกันกับระบบ mcframe GA แล้วจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมายิ่งขึ้น
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบการจัดการต้นทุนการผลิต (Cost Control) ของระบบ mcframe
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP อื่นๆได้ เช่น SAP B1, Enterprize ฯลฯ
 • สามารถใช้เป็นส่วนเสริมในการออกใบแจ้งยอดเงินเดือนของบุคลากรในระบบ SAP, mcframe

จุดเด่นของ AGHRM

 • เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงโดยได้รับความไว้วางใจกว่า 700 บริษัทในสิงคโปร์และมาเลเซีย
 • สำหรับระบบแบบ On-Premise จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ License ส่วนระบบแบบ On-Cloud จะมีค่าใช้จ่ายโดยชำระเป็นรายเดือน
 • รองรับการออกเอกสารแจ้งยอดเงินเดือนในประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ (ประเทศไทย อยู่ในระหว่างการพัฒนา)
 • รองรับการใช้งานใน Smart Phone ทั้ง Android และ IOS
 • ให้บริการอย่างรวดเร็วโดยแผนก Support ของ AGHRM ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
 • เชื่อมต่อกับผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ ในการจัดการการเข้างานโดยการตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือ
 • เชื่อมโยงการประเมินบุคลากร และเงินเดือนในฐานระบบอย่างราบรื่น
 • รับเงินคืน 70% จาก PSG (สิทธิพิเศษในสิงคโปร์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย)

การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรม

เชื่อมโยงสู่บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger Interface)

สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ ERP อื่นๆได้โดยการ Interface ไม่ว่าจะเป็น SAP B1, Enterprize, Dynamics NAV, MYOB และอื่นๆได้

ทางเราได้ทำการเพิ่ม Function ใหม่ในการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ mcframe GA โดยใช้ Function ที่มีอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน