ความร่วมมือกันระหว่าง mcframe และ AGHRM

แนวคิด

 • mcframe GA คือ ระบบการบัญชี ERP แพ็คเกจ ซึ่ง AGHRM มีระบบใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือน เมื่อเชื่อมต่อกันแล้วจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นได้
 • สามารถเชื่อมต่อระบบการจัดการต้นทุนการผลิต (ราคาทุน) ของ Mcframe
 • สามารถเชื่อมต่อระบบ ERP แพ็คเกจ, SAP B1, Enterprize ฯลฯ
 • สามารถใช้เป็นส่วนเสริมในการออกใบแจ้งยอดเงินเดือนของบุคลากรในระบบ SAP, mcframe

 

จุดขายของ AGHRM

 • ระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง ได้รับความไว้วางใจกว่า 700 บริษัทในสิงคโปร์และมาเลเซีย
 • ลิขสิทธิ์ระบบ On-premise สำหรับผู้ใช้ระบบ Cloud สามารถชำระค่าบริการรายเดือนได้
 • รองรับการออกเอกสารแจ้งยอดเงินเดือนในประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ (ประเทศไทย อยู่ในระหว่างการพัฒนา)
 • แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน พร้อมฟังก์ชั่นความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง (ให้บริการแล้วที่ Google play, Apple store)
 • การบริการอย่างรวดเร็วโดยแผนกช่วยเหลือ AGHRM ในสิงคโปร์และมาเลเซีย
 • เชื่อมต่อกับผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ ในการจัดการการเข้างานโดยการตรวจสอบใบหน้า, ลายนิ้วมือ
 • เชื่อมโยงการประเมินบุคลากร และเงินเดือนในฐานระบบอย่างราบรื่น
 • รับเงินคืน 70% จาก PSG (สิทธิพิเศษในสิงคโปร์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย)

 

การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรม

เชื่อมโยงสู่บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger interface)

ลิงก์ฟังก์ชั่น(ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยง) สามารถเชื่อมสู่ผลิตภัณฑ์ ERP ต่าง ๆ(SAP B1, Enterprize, Dynamics NAV, MYOB ฯลฯ)ได้

เราแล้วเพิ่มลิงก์ฟังก์ชั่นใหม่ที่ mcframe GA  โดยใช้ฟังก์ชั่นที่มีอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน